สรรพากรพื้นที่เขต (ตรวจสอบภาษี)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ (ติดต่องานตรวจสอบภาษี)

สายด่วน โทร. 1161

เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว ท่านควรทราบว่า "สรรพากรพื้นที่สาขา" ของธุรกิจท่าน สังกัดอยู่ในเขตพื้นที่ใด

 


สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 2

สถานที่ทำการ      
665, 665/1 อาคารกมลสุโกศล (ตรงข้ามสวนรมมณีนารถ) ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2223-3940 - 1, 0-2224-2645, 0-2224-2772, 0-2224-2784 โทรสาร 0-2224-2467

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2

พื้นที่รับผิดชอบ   
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2
3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์

สถานที่ทำการ     
9/1 อาคารพลับพลาไชย ถ.พลับพลาไชย แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-3944 - 6, 0-2221-0621 โทรสาร 0-2226-1681

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 2

สถานที่ทำการ      
375/1 หลังวัดชัยมงคล ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2214-0079, 0-2216-5236 โทรสาร 0-2215-0332, 0-2216-5239

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4

พื้นที่รับผิดชอบ
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไท

สถานที่ทำการ       
1199 อาคารปียวรรณ ชั้น G, 7, 10-12 และ RC ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2619-8282 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) โทรสาร 0-2619-8271, 0-2619-8276 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2

สถานที่ทำการ    
128/17-18 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้นที่ 28, 29 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2216-5250 - 1, 0-2216-5285, 0-2216-5279 - 80 โทรสาร 0-2216-5259 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิต
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ

สถานที่ทำการ      
767 อาคารนำสินประกันภัย ชั้น 7-8 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 0-2911-3528 - 30, 0-2911-3560 - 64, 0-2911-4893, 0-2911-5576, 0-2911-5811
โทรสาร 0-2911-3655, 0-2911-4174

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุจักร

สถานที่ทำการ      
8 อาคาร GOLD MARKET ชั้น 4 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2158-0005 - 9, 0-2158-0022 - 7 โทรสาร 0-2158-0453 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน

สถานที่ทำการ       
9/599 อาคารทวินันท์บิลดิ้ง ซ.วัดลาดปลาเค้า 78 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร. 0-2522-7541 - 50  โทรสาร 0-2522-6159, 0-2522-7606 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเมือง

สถานที่ทำการ      
อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B
ชั้น 6 เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร.0-2141-9400 - 69, 0-2141-9416 - 18, 0-2141-9426  โทรสาร 0-2143-8155 - 57

 

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 2

สถานที่ทำการ      
48/11-12 อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2276-0280 - 95  โทรสาร 0-2276-7247 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง

สถานที่ทำการ      
338 อาคาร A1 โครงการปรีชาคอมเพล็กซ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2276-0056 - 65  โทรสาร 0-2276-0044 - 46

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง

สถานที่ทำการ      
เลขที่ 1467 อาคารฤทธิรงค์ ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. 02-319-2125-6, 02-319-2308-9, 02-319-3117-8  โทรสาร 02-319-3550  

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 2

สถานที่ทำการ      
246 อาคารไทมส์สแควร์ ชั้น 13, 15, 16, 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2252-2021, 0-2253-7484, 0-2253-7723  โทรสาร 0-2253-7287 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา

สถานที่ทำการ      
11/1 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงบางเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2251-0319, 0-2251-0403, 0-2251-0406, 0-2251-0413  โทรสาร. 0-2255-6995 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง

สถานที่ทำการ      
1250 ตรงข้ามเซ็นทรัลบางนา ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2361-9321 - 29  โทรสาร 0-2361-9295 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ

สถานที่ทำการ       
61 อาคารพาราไดซ์ พาร์ค ชั้น 4 ฝั่งโฮมโปร ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2746-0030 - 45  โทรสาร 0-2746-0063 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา

สถานที่ทำการ      
120 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 0-2744-0970 อัตโนมัติ 23 คู่สาย  โทรสาร 0-2744-0944

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ

สถานที่ทำการ      
184 หมู่ 3 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2377-4773  โทรสาร. 0-2377-2251 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม

สถานที่ทำการ      
90/9 หมู่ 4 อาคารจันทร์สว่างคอมเพล็กซ์ ชั้น 1, 3, 4, 5 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2548-5290 - 9  โทรสาร. 0-2540-3153 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง

สถานที่ทำการ        
1500/2 ชั้น 4 อาคารชวมิตร ถนนลาดพร้าว ซอย 48/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2539-5335 (อัตโนมัติ 8 คู่สาย)  โทรสาร. 0-2539-7177 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก
3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง

สถานที่ทำการ      
50 อาคาร MPG ซอยรามคำแหง 170 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2917-6010 - 29  โทรสาร. 0-2917-5208 

 

 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 1
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 2
3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3

สถานที่ทำการ
388 อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2236-4000 - 1,0-2236-6375 - 6  โทรสาร 0-2633-0105

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวา
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม

สถานที่ทำการ       
1024 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2294-6116, 0-2294-6900, 0-2294-6458, 0-2294-6486   โทรสาร 0-2294-6409 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร

สถานที่ทำการ       
889 อาคาร ไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2210-0401 - 8 ต่อ 100-212  โทรสาร 0-2210-0459 - 60 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25

พื้นที่รับผิดชอบ    
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน

สถานที่ทำการ      
33/11 หมู่ 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร .0-2887-6241 - 2, 0-2448-6746 - 7, 0-2448-6749  โทรสาร 0-2448-6923 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแค
3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม

สถานที่ทำการ       
เลขที่ 607 ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าซีคอน บางแค (ฟิวเจอร์พาร์คบางแค เดิม) ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2454-8618 - 20, 0-2454-8623 - 4  โทรสาร 0-2454-4667, 0-2454-8476 - 7   

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง

สถานที่ทำการ     
14/21 หมู่ 3 ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2416-5410 - 2  โทรสาร 0-2416-5413 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฎร์บูรณะ

สถานที่ทำการ     
318 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2428-7344, 0-2428-2032 - 6, 0-2428-7215 - 18  โทรสาร 0-2428-7335 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน

สถานที่ทำการ       
126/48-57 อาคารไทยศรีทาวเวอร์ ชั้น 13-15 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2860-6888  โทรสาร 0-2860-6333

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30

พื้นที่รับผิดชอบ     
1) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย
2) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่
3) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 1
4) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 2

สถานที่ทำการ       
7/129 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้า ชั้น 18, 20 - 22 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2884-9200  โทรสาร 0-2884-9172

 


  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (ติดต่องานนำส่งภาษี) สายด่วน โทร. 1161เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว ควรใช้คำสั่ง Ctrl+F แล้วใส่ชื่อ "แขวง" ที่ต้องการค้นหาที่ช่อง FIND สำนักงานสรรพากรพื้นท...

  • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า (คลิกที่เขต เพื่อดูแผนที่) สายด่วน โทร. 1570 ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง สำนักงานใหญ่ (สนามบินน้ำ) อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.น...

  • สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพฯ (Link สำนักงานประกันสังคม จังหวัด)สายด่วน โทร. 1506

  • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09:00 ...
Visitors: 15,802