สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า (คลิกที่เขต เพื่อดูแผนที่)

สายด่วน โทร. 1570

 

ส่วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง สำนักงานใหญ่  (สนามบินน้ำ)     

อาคารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 4 ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2547-5050 FAX. 0 2547-4448-9

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า)     

อาคารธนาลงกรณ์ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700

โทร. 0 2446 8160-67, 69 FAX. 0 2446 8191

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน)     

อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์) เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2618 3340-41,45 FAX. 0 2618 3343-4

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก)     

อาคารปรีชาคอมเพล็ก(ซี 2) ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (เยื้อง สน.สุทธิสาร)

โทร. 0 2276 7259-64 FAX. 0 2276 7263

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ์)     

อาคารวรวิทย์ ชั้น G เลขที่ 222 ถ.สุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร. 0 2234 2951-3 FAX. 0 2266 5852-3

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา)     

อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทร.0 2348 3803-5 FAX. 0 2348 3806

สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา)  

อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โทร.0 2143 7921-2

Link ภาคเหนือ
 
Link ภาคกลาง
 
Link ภาคตะวันออก
 
Link ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
Link ภาคตะวันตก
 
Link ภาคใต้


  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (ติดต่องานนำส่งภาษี) สายด่วน โทร. 1161เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว ควรใช้คำสั่ง Ctrl+F แล้วใส่ชื่อ "แขวง" ที่ต้องการค้นหาที่ช่อง FIND สำนักงานสรรพากรพื้นท...

  • สำนักงานสรรพากรพื้นที่ (ติดต่องานตรวจสอบภาษี)สายด่วน โทร. 1161 เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว ท่านควรทราบว่า "สรรพากรพื้นที่สาขา" ของธุรกิจท่าน สังกัดอยู่ในเขตพื้นที่ใด สำนักงานสรรพากร...

  • สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพฯ (Link สำนักงานประกันสังคม จังหวัด)สายด่วน โทร. 1506

  • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2685-2500 โทรสาร 0-2685-2501 เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 09:00 ...
Visitors: 15,774